Project Description

JE ONTWIKKELEN

Het Volkshuis is een leer-/werkplek waar je ervaring op kunt doen in een ‘gewoon’ bedrijf. In ons horecabedrijf ga je dus gewoon meewerken op de werkvloer, waar je al doende leert om te werken. Uiteraard gaan we je de kneepjes van het horeca-vak bijbrengen

We handelen dan ook net als een regulier (horeca)bedrijf.  Jij zet je beste beentje voort en je komt je afspraken na. Soms moet je erg hard werken en een andere keer is er niets te doen, je krijgt complimenten óf op je donder. Uiteraard ga je uiteindelijk ook werken in de weekenden en op feestdagen, je bouwt vakantiedagen op en neemt ook gewoon snipperdagen enzovoort enzovoort. Kortom álle zaken rondom regulier werk, komen bij ons ook aan bod.

Het verschil zit hem erin dat je hier, naast het werken, ook bent om wat te leren. De werkvloerbegeleiders zullen op de werkvloer EN in 1 op 1 momenten, met jou werken om jou de gewenste vaardigheden bij te brengen.

Onze kracht zit hem in ons geduld, begrip en ervaring in het werken met medewerkers met een beperking. Wij houden rekening met je beperking, begrijpen deze, respecteren je om wie je bent en je mag ook gewoon foutjes maken…logisch.

We nemen de tijd voor je en zijn dan ook professionele zorgmensen waar je op terug kunt en mág vallen. Je wordt op de werkvloer dagelijks gecoacht door de dienstdoende werkvloerbegeleider van het restaurant of de keuken. De coördinator zorg houdt dit proces, samen met het team, in de gaten en zal daar regelmatig ook met jou over praten.

Of je nu hier bent voor arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsintegratie, een competentietraject of stage, we gaan met alle medewerkers constructief aan de slag. Daarvoor hebben we ons leerboek ontwikkeld, specifiek voor het Volkshuis. Aan de hand van dit boek gaan we aan het werk met je eigen persoonlijke ontwikkeling en doelen.

Mocht je interesse hebben in dagbesteding, kijk dan voor eventuele vacatures op de pagina WERKEN BIJ ….. !

Pagina voorbeelden uit het boek

MEER OVER HET VOLKSHUIS