Geschiedenis

Geschiedenis

In 1875 werd de volksbond tegen drankmisbruik opgericht, in die tijd was er veel alcoholmisbruik, vooral van sterke drank. Half december 1898 werd het Volkshuis aan de markt in Zutphen geopend om ook hier het drankmisbruik tegen te gaan.

Het Zutphense Volkshuis werd in 1898 opgericht door De Volksbond tegen drankmisbruik.
Dit is de reden dat er vandaag de dag nog steeds geen alcohol wordt geschonken. Sinds 2017
is het Volkshuis in Zutphen het laatste echte Volkshuis in Nederland