Project Description

ER WORDT GEWOON GEWERKT HIER

Naast dat we een ‘regulier’ horecabedrijf zijn en daarbij bekendheid genieten om onze befaamde huisgemaakte appeltaart, staan we ook bekend om onze gastvrije medewerkers.

We zijn namelijk niet zomaar een koffiehuis

Voor mensen die niet (meer) in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten bieden we een plek voor arbeidsmatige dagbesteding en begeleid werken, en dat al sinds 1988!

Zinvolle dagbesteding is een belangrijk aspect in het leven, ook voor mensen met een beperking. Het zorgt voor een dagritme, mogelijkheden tot ontplooiing en ontmoeting en het kan het gevoel van eigenwaarde vergroten. Op de verschillende afdelingen sluiten werkbegeleiders met de activiteiten zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden, de interesses en de ondersteuningsvraag van de cliënten.

Per jaar begeleiden wij ruim 40 mensen met uiteenlopende hulpvragen en niveaus. Via een intern uitgezet traject zal men kennis maken met de diverse facetten van het horecabedrijf en hier ook daadwerkelijk een deel van gaan uitmaken, in ofwel de keuken ofwel de bediening. Van maatschappelijk wenselijk gedrag tot passend arbeidsvermogen, van sociale vaardigheden tot kooktechnieken en het bedienen van gasten, collegialiteit en vriendschappen… álles passeert de revue. Een veelzijdige werkplek waarin wij een gestructureerde en veilige werkomgeving bieden onder begeleiding van gekwalificeerd personeel, die de kwaliteit voor de zorg van onze medewerkers borgen.

Afhankelijk vanuit welke invalshoek je hier bent gekomen; arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsintegratie- of competentie traject of als stageplek, gaan we ontwikkelingsgericht met je aan het werk.

Buiten de werkvloerbegeleiding, staan op de werkvloer nagenoeg uitsluitend deze medewerkers en verrichten zij alle werkzaamheden om het horecabedrijf te laten draaien. Kortom; er wordt hier wel echt gewerkt….arbeidsmatige dagbesteding.

Het Volkshuis is dus gewoon een regulier horecabedrijf maar dan met een hele mooie bijzondere twist en een groot maatschappelijk karakter.

Mocht je interesse hebben in dagbesteding, kijk dan voor eventuele vacatures op de pagina WERKEN BIJ ……. !

– 0 – 0 – 0 – 0 –

Onze missie en visie omschrijven we als volgt:

Missie

Het Volkshuis biedt, midden in de maatschappij, een veilige en geborgen arbeidsplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen zijn we voortdurend in ontwikkeling om arbeidsmogelijkheden te creëren.

Visie

Bij het Volkshuis staat de cliënt en zijn plek in de maatschappij centraal. Samen met hulpverleners en andere betrokkenen kijken we naar hetgeen dat aansluit bij de cliënt. Op een constructieve wijze zullen we onze medewerkers alle benodigde en wenselijke sociale- en arbeidsvaardigheden bijbrengen tot zover mogelijk dit passend is bij hun capaciteiten. Om daarmee een eventuele gewenste uitstroom naar de hedendaagse maatschappij mede mogelijk te maken. En/of louter te werken aan hun ontwikkeling.

Onze kracht is ons geduld, begrip en ervaring in het werken met medewerkers met een beperking.Wij houden rekening met de beperking, dat we deze ook begrijpen, de medewerker respecteren om wie hij is, dat foutjes maken mág. Dat we de tijd voor hen kunnen nemen en dat er dan ook professionele zorgmensen zijn waar men op terug kan en mág vallen.

MEER OVER HET VOLKSHUIS